Спорт и здраве. По-добра сила в движение. 11 предимства.

Спортът е неразделна част от здравословния начин на живот. Редовната физическа активност има изключително положително въздействие както върху физическото, така и върху психическото здраве. Разглеждаме връзката между спорта и здравето…